PARTNERSKI INTERES / BENEFICIJE PREDVIĐENE ZA PARTNERE

Predstavljanje kompanije na događaju
Popularizacija kompanije u odnosu na konkurenciju
Korišćenje marketinškog prostora i aktivnosti tokom
trajanja događaja
Velika baza potencijalnih korisnika
Vaš predlog…

INTERES ORGANIZATORA / SPONZORSTVO OD STRANE PARTNERA

Finansijska podrška (troškovi organizacije događaja)
Sponzorstvo u vidu proizvoda/usluga za učesnike
Nagradni fond (opcione nagrade od strane partnera za učesnike u
vidu stručnih praksi, letnje škole, stručnog usavršavanja,
partnerskih proizvoda ili usluga itd.)
Sponzorstvo u vidu gostujećeg predavača od strane partnerske
kompanije (organizacija jedne ili više radionica od strane
partnerske kompanije)
Vaš predlog…

Ukoliko se odlučite za sponzorstvo projekta biće Vam omogućena sloboda vremena i prostora marketinških aktivnosti u saradnji sa organizatorom događaja.

Sve stavke su opcionog karaktera, ukoliko se odlučite na sponzorstvo možete to uraditi pod Vašim uslovima u dogovoru sa organizatorom događaja.