OPIS I KONCEPT PROJEKTA

Oktobar 2019

Debatno takmičenje ima za cilj pružanje podrške mladim ljudima u debatovanju/diskutovanju, pružanju edukacije u komuniciranju među sobom, odbrana svojih mišljenja i stavova, potragu za novim informacijama i prihvatanju mišljenja drugih. Za ovo takmičenje potrebno je definisanje debate kao verbalne razmene mišljenja među mladim ljudima koji imaju različite poglede na stvari.

Takmičenje će trajati 2 dana gde će se debatovati na veliki broj tema koje će sastaviti stručni kadar sa fakulteta u skladu sa srednjoškolskim interesovanjima. Na takmičenju će učestvovati 32 ekipe iz preko 10 različitih srednjih škola. Svaki tim koji bude učestvovao biće sačinjen od 2 člana. Takmičenje će se održati u prostorijama fakulteta MEF. Takmičenje će poštovati pravila debatovanja Britanske parlamentarne debate uz male korekcije organizatora što će takmičenje učiniti  zanimljivijim.

detalji sponzorstva i partnerstvadetalji sponzorstva i partnerstva